Cég keresés

Adatvédelmi szabályzat

Az adatkezelő neve Cégtár Info Kft. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatok köre A felhasználó által megadott cég neve, rövid leírása, webhely, e-mail, telefon, mobil, fax, számlázásinév, számlacím, postázási név, postázási cím, székhely, felhasználónév, jelszó, a felhasználó által emailben vagy telefonban megadott fotó vagy bármilyen elküldött személyes adat.

Az adatkezelés időtartama a felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja az ecegtar.hu weboldalnak . Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor adatait a felhasználási feltételekben biztosított módon az adatkezelő azonnal törölheti.

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről). A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@ecegtar.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.

 

Cégtár Info Kft.